Thứ Hai, Ngày 29/11/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 9.918.026
Tổng số Thành viên: 2.141
Số người đang xem:  31
Cơ cấu tổ chức

Nhân sự:

Giám đốc:  Phạm Thị Bích Hồng

Kế toán trưởng: Phùng Quốc Đạt

---

Thông tin cơ bản:

Nhà xuất bản Tri thức

Địa chỉ: 53 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84 - 024) 39454 661 / 3944 7278 / 3944 7280 - Fax: (+84 - 024) 3945 4660

Website: www.nxbtrithuc.com.vn

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)


Thông tin liên hệ chi tiết

1. Phòng Hành chính-Kế toán-Tổng hợp

Phòng 114 - Tầng 1 - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (+84 - 024) 3945 4661 / Fax: (+84 - 024) 3945 4660


2. Phòng Phát hành

Phòng 114 - Tầng 1 - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (+84 - 024) 3944 7279 / Fax: (+84 - 024) 3945 4660

Email: lienhe@nxbtrithuc.com.vn; lienhenxbtrithuc@gmail.com


3. Ban Biên tập

Phòng 113 - Tầng 1 - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Điện thoại (+84 - 024) 3944 7278 / Fax: (+84 - 024) 3945 4660

Email: banbientap@nxbtrithuc.com.vn

 

4. Ban Truyền thông

Phòng 113 - Tầng 1 - 53 Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: (+84 - 024) 3944 7280 / Fax: (+84 - 024) 3945 4660

Email: bantruyenthong53@gmailcom, nxbtrithuc@gmail.com

---