Thứ Hai, Ngày 29/11/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 9.917.973
Tổng số Thành viên: 2.141
Số người đang xem:  63
Tổng quan

1/ Triết lý:     CHÂN THÀNH – CHUYÊN NGHIỆP – KHAI PHÓNG

2/ Tôn chỉ:

“Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại thông qua các bản dịch tốt và đáng tin cậy, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam khi hội nhập vào thế giới đương đại".

3/ Tầm nhìn:

Trở thành một Nhà xuất bản có những đầu sách có chất lượng, về nội dung và hình thức, thuộc nhiều tủ sách khác nhau, một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, để được thừa nhận là Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại.

4/ Các sản phẩm

Các tủ sách:

  • Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới
  • Tủ sách Dẫn nhập
  • Tủ sách Tri thức mới
  • Tủ sách Tiểu sử
  • Tủ sách Việt Nam đương đại
  • Tủ sách Tri thức Phổ thông
  • Bộ sách Thú vui Tư duy