Thứ Sáu, Ngày 22/10/2021
Tìm kiếm nhanh: 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 9.857.704
Tổng số Thành viên: 2.137
Số người đang xem:  51

Hội thảo giới thiệu sách LỊCH SỬ CÁC LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG

Đăng ngày: 16/04/2018 10:52
Hội thảo giới thiệu sách 	 LỊCH SỬ CÁC LÝ THUYẾT TRUYỀN THÔNG
Armand Mattelart, giáo sư về khoa học thông tin và truyền thông tại Đại học Paris-VIII, và Michèle Mattelart, nhà viết tiểu luận và nhà nghiên cứu, đã xuất bản cùng nhau hoặc riêng rẽ nhiều sách xuất bản bằng nhiều thứ tiếng, dành cho giới truyền thông, văn hoá và truyền

Cuốn sách rõ ràng và học thuật này, được dịch ra nhiều thứ tiếng, đã trở thành một tác phẩm cổ điển.

 

            Nơi đặt sự khởi đầu của một tư tưởng có tổ chức về truyền thông? Làm thế nào có thể lĩnh vực này của kiến thức cảng có lý thuyết và học thuyết đa dạng như của Marshall McLuhan và Jürgen Habermas? Mối liên hệ giữa phân tích cấu trúc của Roland Barthes và các nghiên cứu văn hoá Anh là gì? Làm thế nào để giải thích sự gia tăng và sụp đổ của xã hội học empiricist của các phương tiện truyền thông ở Hoa Kỳ? Điều gì thúc đẩy sự quan tâm ngày càng tăng trong hành vi của người sử dụng máy truyền thông? Làm thế nào để tham khảo sinh học đánh dấu sự tiến triển của các ý tưởng về truyền thông? Các tác giả trả lời những câu hỏi này bằng cách nhấn mạnh tính chất liên ngành của khoa học thông tin và truyền thông. Họ vẽ bản đồ quốc tế về dòng chảy, xu hướng và trường học. Bằng cách cho thấy sự suy giảm và các dòng chảy của các vấn đề khác nhau, họ cho thấy sự năng động sâu sắc của một lĩnh vực nhiều hơn bao giờ hết được dự đoán ở trung tâm của các vấn đề chính trị và văn hoá mâu thuẫn.

 

Diễn giả:

  • Thạc sỹ Nguyễn Minh : Giảng viên bộ môn nghiên cứu truyền thông – Khoa báo chí truyền thông – Đại học KHXH & NV.
  • Gs. Chu Hảo : Giám đốc NXB Tri Thức.
| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn