3 cuốn giáo dục Jean Piaget  (30%)
Sự xây dựng cái thực ở trẻ
Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em
Sự ra đời trí khôn ở trẻ em
3 cuốn giáo dục Jean Piaget (30%)
4.5
408
Lượt xem
12
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 500.500 đ 715.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Tri Thức
Nhà phát hành tin cậy
Jean Piaget - triết gia, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, nổi tiếng thế giới qua sự nghiệp nghiên cứu quá trình nhận thức của trẻ em. Lí thuyết về phát triển nhận thức và quan điểm tri thức học của ông được gọi chung là “tri thức học sinh triển” (genetic epistemology). Với ba tập sách kinh điển của ông: Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em, Sự xây dựng cái thực ở trẻ, Sự ra đời trí khôn ở trẻ em vậy là đã gộp thành một nghiên cứu nhất thể trọn vẹn về những khởi đầu của trí khôn, nghĩa là nghiên cứu những thể hiện khác nhau của trí khôn cảm giác - vận động và những hình thức sơ đẳng nhất của biểu trưng.

BỘ 3 CUỐN SÁCH TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC CỦA JEAN PIAGET

Jean Piaget - triết gia, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, nổi tiếng thế giới qua sự nghiệp nghiên cứu quá trình nhận thức của trẻ em. Lí thuyết về phát triển nhận thức và quan điểm tri thức học của ông được gọi chung là “tri thức học sinh triển” (genetic epistemology).

Với ba tập sách kinh điển của ông: Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em, Sự xây dựng cái thực ở trẻ, Sự ra đời trí khôn ở trẻ em vậy là đã gộp thành một nghiên cứu nhất thể trọn vẹn về những khởi đầu của trí khôn, nghĩa là nghiên cứu những thể hiện khác nhau của trí khôn cảm giác - vận động và những hình thức sơ đẳng nhất của biểu trưng.

- Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em: Piaget khảo sát những giai đoạn dẫn dắt đứa trẻ sử dụng phép biểu trưng trong các hoạt động trí tuệ và vui chơi, từ đó sinh ra chức năng tượng trưng.

- Sự xây dựng cái thực ở trẻ: nghiên cứu trí khôn cảm giác bằng vận động có trước ngôn ngữ, tức là dạng trí khôn đã chuẩn bị, trên mảnh đất của hành động sơ cấu cho ra đời cái mà sau này sẽ trở thành những thao tác của một tư duy bằng chuỗi suy nghĩ.

- Sự ra đời trí khôn ở trẻ em: Piaget nêu rõ các giai đoạn phát triển mà bất kỳ con người nào cũng phải đi qua. Trí khôn ban đầu mang tính cảm giác - vận động (táy máy đồ vật) dần dần được chuyển vào bên trong tâm lý và chuyển dần thành tư duy ban đầu thì cụ thể, sau càng lúc càng trừu tượng cho tới khi hoàn toàn trừu tượng.

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất