Giới thiệu về Nhà xuất bản Tri thức

Giới thiệu về Nhà xuất bản Tri thức

 

1. Triết lý:     CHÂN THÀNH – CHUYÊN NGHIỆP – KHAI PHÓNG

2. Tôn chỉ:

    “Cung cấp những tri thức nền quan trọng nhất trong kho tàng tri thức của nhân loại thông qua các bản dịch tốt và đáng tin cậy, hỗ trợ và góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới tư duy của các tầng lớp xã hội Việt Nam khi hội nhập vào thế giới đương đại".

3. Tầm nhìn:

     Trở thành một Nhà xuất bản có những đầu sách có chất lượng, về nội dung và hình thức, thuộc nhiều tủ sách khác nhau, một diễn đàn và địa chỉ có uy tín của các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên và độc giả Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, để được thừa nhận là Nhà xuất bản tham chiếu trong việc phổ biến các trào lưu tư tưởng lớn, cổ điển lẫn hiện đại.

4. Các sản phẩm

 Các tủ sách:

             Tủ sách Tinh hoa Tri thức Thế giới

              Tủ sách Dẫn nhập

              Tủ sách Tri thức mới

              Tủ sách Tiểu sử

              Tủ sách Việt Nam đương đại

              Tủ sách Tri thức Phổ thông

              Bộ sách Thú vui Tư duy

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ