Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Hoàn Cảnh Hậu Hiện Đại

4.5

322

lượt xem

0

đã bán
 • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

43.200₫

 • NXB: Nhà xuất bản Tri thức
 • Người dịch:Ngân Xuyên
 • Kích thước bìa:12 x 20
 • Năm XB:2019
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 248 trang
 • ISBN Điện tử: 9786043402063
 • ISBN: 9786049808289
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Layotard chủ trương sự cần thiết của một quan niệm công bằng về sự truyền thông, trong đó không chỉ cho phép tồn tại mà còn bảo vệ sự đa dạng (những dị biệt và bất-đồng thuận), có thể liên tục phá vỡ sự đồng thuận tạm thời.

 “Quyển sách mang tính chất của một cương lĩnh. Nó mô tả sự biến chuyển từ Hiện đại sang Hậu-hiện đại: về phương diện xã hội học, những biến đổi nhanh chóng của xã hội tất yếu dẫn đến sự khủng hoảng về “tâm trạng” và hình thành nên một tâm thức mới: tâm thức hậu hiện đại; về phương diện triết học, các hình thức “hợp thức hóa” cho khoa học cũng lâm vào tình trạng bế tắc, đặt ta vào một hoàn cảnh mới: hoàn cảnh hậu hiện đại, cần được giải quyết về mặt khoa học luận và triết học”.

“Đó là một nỗ lực mới nhằm thức tỉnh trước những nguy cơ và cám dỗ để tiếp tục suy tưởng và kiến tạo những hình thức mới, phù hợp hơn để “cứu vãn” và bảo vệ những giá trị đích thực của Hiện đại: sự tự do và sự khai phóng của cá nhân.”

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok