HƯỚNG DẪN MUA SÁCH GIẤY

HƯỚNG DẪN MUA SÁCH GIẤY

 

  Nếu bạn đã chọn được cuốn sách cần mua hãy chuyển đến BƯỚC 4 để tiếp tục mua hàng  

Thao tác mua trên máy tính: 

Bước 1: Truy cập trang web https://nxbtrithuc.com.vn 

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tài khoản để mua hàng tiện lợi hơn từ các lần đặt hàng tiếp theo cũng như hưởng các ưu đãi theo chương trình khuyến mại