Nhà xuất bản Tri thức trao tặng khẩu trang cho Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản Tri thức trao tặng khẩu trang cho Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

Nhà xuất bản Tri thức trao tặng khẩu trang cho Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam

Hưởng ứng phong trào và chung tay cùng với Công đoàn cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam trong việc phòng chống dịch Covid 19, đồng thời tăng cường bảo vệ sức khỏe mỗi người, ngày 11/5/2021, tại địa chỉ 53 Nguyễn Du, Nhà xuất bản Tri thức đã trao tặng 6.500 chiếc khẩu trang cho cán bộ, nhân viên Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam.

Đây là hành động đẹp, có ý nghĩa vừa bảo vệ sức khỏe vừa thể hiện sự chung tay với mọi người trong việc phòng tránh sự lây lan của virus corona nCoV; đồng thời, thể hiện sự cảm ơn những hỗ trợ của cơ quan chủ quản đối với Nhà xuất bản trong thời gian qua.

Thủ tụcHành chính