img

0

Giải thưởng

1

Sách - Giáo trình

Bernard Lewis

  • Tiểu sử:

    Trong hơn một nửa thế kỷ giảng dạy môn Lịch sử Trung Đông tại các trường Đại học London và Princeton (Mỹ), Bernard Lewis đã cho ra đời nhiều công trình nghiên cứu về đạo Hồi và Thế giới A-rập, những tài liệu kinh điển của ngành Trung Đông học ở Anh và Mỹ. Ta có thể kể:The Arabs in History ,London 1950 ;The Political Language of Islam ,Chicago 1988 ;Islam and the West ,New York 1993;Islam in History ,Chicago 1993 ;Cultures in Conflict ,New York 1994 và nhiều tác phẩm khác. Trong những năm đầu thế kỷ 21, Bernard Lewis đã viết nhiều tác phẩm mang tính thời sự và chính trị hơn, trong đó ông không ngần ngại sử dụng uy tín khoa học của mình để thuyết phục độc giả về sự đúng đắn của những luận điểm đề ra. Các tài liệu ấy nhưFrom Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East(2004) ,The Crisis of Islam(2003) ,What went wrong? The Clash between Islam and Modernity in the Middle East(2003) hay bài báo của ôngNguồn gốc cơn thịnh nộ của người Hồi giáo(The Roots of Muslim Rage) trên tờ The Atlantic năm 1990 mà tạp chíThe New Yorkerđăng lại vào năm 2002 dưới tiêu đềCuộc nổi dậy của Hồi giáo(The Revolt of Islam), sau khi sự kiện 11/9/2001 xảy ra. Trong bài báo này, Bernard Lewis lần đầu tiên sử dụng cụm từ “sự đụng đầu của các nền văn minh” (The clash of civilizations) để mô tả cuộc xung đột, theo ông vẫn còn tiếp diễn, giữa Hồi giáo và phương Tây. Năm 1995, Samuel P. Huntington đã đưa cụm từ này vào tiêu đề cho bài báo nổi tiếng và gây nhiều tranh luận của mình trên tờForeign Affairs .Chính do lời tiên đoán về sự bùng nổ của các căm thù ấp ủ trong lòng người Hồi giáo đối với phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng mà sau sự kiện ngày 11 tháng Chín ở New York, Bernard Lewis được đông đảo quần chúng biết đến. Tiếng tăm nổi lên như cồn của Bernard Lewis làm im hơi trong một thời gian những học giả đã từng chỉ trích các luận điểm của ông, đặc biệt là các nhà nghiên cứu gốc A-rập như cố giáo sư Edward Said của Đại học Columbia hay Shahid Alam của Đại học Northwestern, những người này thường dựa trên nguồn gốc Do Tháicủa Bernard Lewis để nói rằng ông là người chống Hồi giáo một cách quyết liệt.