img

Claude Lévi-Strauss

 • Sách - Giáo trình: 2
 • Tiểu sử:

  Claude Lévi-Strauss là một nhà nhân học người Pháp đã có ảnh hưởng lớn lên các ngành khoa học xã hội và nhân văn thế giới trong nửa sau của thế kỉ 20 với phương pháp phân tích cấu trúc (analyse structurale) mà ông đã chủ yếu dựa vào âm vị học cấu trúc (phonologie structurale) để lập ra rồi áp dụng vào nghiên cứu thân tộc, huyền thoại... Sự nghiệp nghiên cúu của ông vô cùng đồ sộ, với hơn hai mươi cuốn sách và hơn hai trăm bài viết!

  Lọc theo định dạng
  Lọc

  Claude Lévi-Strauss

  Chỉ từ 49.000₫

  Claude Lévi-Strauss

  Chỉ từ 135.000₫