img

0

Giải thưởng

3

Sách - Giáo trình

Dana Castro

  • Tiểu sử:

    Dana Castro: Nhà tâm lý lâm sàng, nhà tâm lý trị liệu, giảng viên và hiệu trưởng trường Tâm lý thực hành (Pháp). Sách đã xuất bản ở Việt Nam: Tâm lý học lâm sàng (Nhà xuất bản Tri thức 2014), Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng (Nhà xuất bản Tri thức 2015).

  • Học hàm, học vị:DANA CASTRO: nhà tâm lý lâm sàng, nhà tâm lý trị liệu, giảng viên và hiệu trưởng Trường Tâm Lý Thực Hành (Pháp).
Lọc theo định dạng
Lọc

Tủ sách Tâm lý học giáo dục

Chỉ từ 44.000₫

Tủ sách Tâm lý học giáo dục

Chỉ từ 77.500₫
Ok