img

0

Giải thưởng

1

Sách - Giáo trình

Jacques Monod

  • Tiểu sử:

    Jacques Monod (1910-1976) là một trong những người tiên phong trong nghiên cứu sinh vật học ở cấp độ phân tử, đặc biệt về di truyền. Năm 1965, cùng với hai cộng sự tại Viện Pasteur Paris là François Jacob và André Lwoff, ông được giải thưởng Nobel về công trình nghiên cứu các phân tử có vai trò thiết yếu trong di truyền là ADN và ARN. Ông từng là giáo sư của Học viện Pháp quốc (Collège de France, 1967), và Viện trưởng Viện Pasteur (1971).

Lọc theo định dạng
Lọc

Tủ sách Tinh hoa

Chỉ từ 53.400₫
Ok