img

John Stuart Mill

  • Sách - Giáo trình: 2
  • Tiểu sử:

    John Stuart Mill là nhà triết học và kinh tế người Anh, một nhà tư tưởng lỗi lạc của thời đại cải cách xã hội thế kỷ 19. Ông còn là nhà logic tài ba và nhà lý thuyết nổi tiếng về đạo đức học.

  • Năm sinh:(1806 – 1873)
Lọc theo định dạng
Lọc

John Stuart Mill

Chỉ từ 70.000₫

John Stuart Mill

Chỉ từ 80.000₫