img

0

Giải thưởng

1

Sách - Giáo trình

Joseph E. Stiglitz

  • Tiểu sử:

    Joseph E. Stiglitz nhận giải Noel Kinh tế năm 2001 và giải John Bates Clark năm 1979. Là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy nhất như Freefall, Globalization and Its Discontent, Making Globalization Work, và The Three Trillion Dollar War (Linda Bilmes là đồng tác giả). Ông giảng dạy tại Đại học Columbia và sinh sống tại thành phố New York.