img

Laurence Gonzales

  • Sách - Giáo trình: 1
  • Tiểu sử:

    Laurence Gonzales được bầu làm Ủy viên Báo chí tại Viện Santa Fe năm 2015 và được bổ nhiệm làm Học giả SFI Miller vào năm 2016. Ông đã giành được nhiều giải thưởng cho các cuốn sách và những bài tiểu luận của mình, bao gồm hai Giải thưởng Tạp chí Quốc gia; Giải thưởng Văn học Carl Sandburg và Giải thưởng Sigma Delta Chi từ Hiệp hội các nhà báo chuyên nghiệp.

  • Năm sinh:1947
Lọc theo định dạng
Lọc

Laurence Gonzales

Chỉ từ 78.000₫