img

Nguyễn Ngọc Dũng

  • Sách - Giáo trình: 1
  • Tiểu sử:

    NGUYỄN NGỌC DŨNG - CHỦ TỊCH, VIỆN TRƯỞNG HỌC VIỆN THIỀN KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TÂM KHÍ VIỆT - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC LIÊN HIỆP KHOA HỌC UIA - PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ DƯỠNG SINH VIỆT - CHỦ TỊCH TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - NGUYÊN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN THIỀN KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH TÂM KHÍ VIỆT

  • Năm sinh:1955 tại Hà Nội
Lọc theo định dạng
Lọc