img

Phạm Xuân Yêm

 • Sách - Giáo trình: 1
 • Tiểu sử:

  GS Phạm Xuân Yêm nguyên là Giám đốc Nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học Pháp, ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Pierre et Marie Curie, Paris.

  Lọc theo định dạng
  Lọc

  Phạm Xuân Yêm

  Chỉ từ 129.000₫