img

Pierre Teilhard de Chardin

  • Sách - Giáo trình: 1
  • Tiểu sử:

    Pierre Teilhard de Chardin sinh năm 1881 tại vùng Auvergne của Pháp, mất năm 1955. Ông là một học giả rất đặc biệt, vì ngoài việc là một nhà cổ sinh vật học nổi tiếng với việc tham gia vào khám phá người vượn Bắc Kinh năm 1929, ông cũng là một nhà nghiên cứu triết học, thần học và còn là một linh mục Dòng Tên.

  • Năm sinh:1881-1955
Lọc theo định dạng
Lọc

Pierre Teilhard de...

Chỉ từ 120.000₫