Plato

  • Sách - Giáo trình: 1
  • Tiểu sử:

    Plato (472 - 347 TCN) là nhà triết học cổ đại Hi Lạp, sống cùng thời với nền dân chủ Athens. Các tác phẩm của ông được viết chủ yếu dưới hình thức đối thoại, được xem là mẫu mực cho những vấn đề cơ bản của lịch sử triết học phương Tây.

    Lọc theo định dạng
    Lọc