img

0

Giải thưởng

1

Sách - Giáo trình

Roger E. A. Farmer

  • Tiểu sử:

    Roger E. A. Farmer (1955-) Nhà kinh tế học người Mĩ, giảng dạy tại Đại học California, được biết đến qua các công trình về những lời tiên tri tự đúng.

Lọc theo định dạng
Lọc

Sách khác

Chỉ từ 45.000₫
Ok