img

Rudolf Steiner

 • Sách - Giáo trình: 3
 • Tiểu sử:

  Rudolf Steiner là học giả khoa học, văn học và triết học nổi tiếng, đặc biệt với công trình nghiên cứu khoa học ở Viện Goethe (Đức). Bước sang thế kỉ XX, ông bắt đầu phát triển các nguyên tắc triết học trước đây của mình thành một phương pháp tiếp cận để nghiên cứu các hiện tượng tâm lí và tâm linh. Tài năng của ông đã dẫn đến các phương pháp tiếp cận sáng tạo và toàn diện trong y học, khoa học, giáo dục, triết học, tôn giáo, nông nghiệp, kiến trúc, kịch, eurythmy, ngôn ngữ và các lĩnh vực khác.

  Lọc theo định dạng
  Lọc

  Rudolf Steiner

  Chỉ từ 105.000₫

  Rudolf Steiner

  Chỉ từ 69.000₫

  Rudolf Steiner

  Chỉ từ 69.000₫