Semen Lyudvigovich Frank

 • Sách - Giáo trình: 1
 • Tiểu sử:

  Semen Lyudvigovich Frank sinh năm 1877, tại Moskva, trong một gia đình y khoa. Năm 1894, ông thi đậu khoa luật Đại học Tổng hợp Moskva. Trong thời gian học ông tham gia vào những nhóm cách mạng của sinh viên. Năm 1899, ông bị lưu đày đến vùng Nijni Novogorod do hoạt động cách mạng. Sau đó ông được phép ra nước ngoài và theo học ở các đại học Heidelberg và Munich. Mùa xuân năm 1901, ông thi đậu sát hạch ở Đại học Tổng hợp Kazan. Trong hoạt động văn hóa ông gần gũi với P. B. Struve, một triết gia - nhà hoạt động cách mạng. Ông hợp tác chặt chẽ với N. Berdyaev và S. Bulgakov trong tạp chí Con đường mới và Những vấn đề của cuộc sống. Tác phẩm Ánh sáng trong bóng tối được đánh giá là công trình giá trị nhất của S. Frank, tổng kết nhiều suy tư của ông về trải nghiệm đạo đức Kitô giáo và triết học xã hội.

  Lọc theo định dạng
  Lọc

  Semen Lyudvigovich Frank

  Chỉ từ 105.000₫