img

Tanaka Akihiko

 • Sách - Giáo trình: 1
 • Tiểu sử:

  Hiện là Hiệu trưởng trường Sau đại học về Nghiên cứu chính sách (GRIPS). Nguyên Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc gia Tokyo. Nguyên Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) (4/2012-9/2015). Tiến sĩ Chính trị học (Học viện công nghệ Massachusettes - MIT). Thành viên Nhóm Tầm nhìn Đông Á (East Asia Vision Group) và là cố vấn cao cấp của Chính phủ Nhật tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3. Thành viên nhóm tư vấn thuộc Hội đồng an ninh, quốc phòng và nhóm tư vấn cho chương trình Hợp tác quốc tế vì hòa bình. Homepage: http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/front-ENG.shtml (English)

  Lọc theo định dạng
  Lọc

  Tanaka Akihiko

  Chỉ từ 44.000₫