img

Trần Phương

  • Sách - Giáo trình: 4
  • Tiểu sử:

    Giáo sư Trần Phương tên thật là Vũ Văn Dung, sinh năm 1927, tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

    Lọc theo định dạng
    Lọc