Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Thăm khám tâm lý trong thực hành lâm sàng (Công cụ đánh giá trí thông minh và nhân cách của trẻ em và người lớn) + bài tập đi kèm

4.5

248

lượt xem

0

đã bán
 • Vĩnh viễn
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

117.500₫

 • NXB: Nhà xuất bản Tri thức
 • Người dịch:Nguyễn Ngọc Diệp
 • Kích thước bìa:16 x 24 cm
 • Năm XB:2021
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 360 trang
 • ISBN Điện tử: 9786043401790
 • ISBN: 9786049986383
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Thăm khám tâm lý là việc sử dụng một tập hợp nhiều công cụ đánh giá tâm lý (hỏi chuyện, trắc nghiệm, thang đo, bảng hỏi…) để tìm hiểu đời sống tâm lý của một cá nhân, ở các khía cạnh trí tuệ, tình cảm, quan hệ xã hội, hành vi… Thăm khám tâm lý là một dạng thức can thiệp đặc thù của nhà tâm lý, là công việc cần thiết cho nhiều lĩnh vực của đời sống và có tính xuyên văn hóa. Dạng thức can thiệp này của nhà tâm lý đặc trưng bởi tính lâm sàng rõ rệt, vì nó là quá trình sử dụng tổng hợp tất cả những kiến thức lý thuyết, những quan sát lâm sàng-thực hành, những định hướng có tính phương pháp luận và những công cụ liên tục được điều chỉnh, thích nghi trong lĩnh vực tâm lý học.

Nhờ có thăm khám tâm lý, nhà tâm lý có thể đưa ra những gợi ý can thiệp hợp lý. Sự năng động và thuộc tính riêng của các công cụ thăm khám tâm lý cho phép nhà thực hành phát hiện ra tính độc đáo đặc thù của mỗi cá thể và sự khác biệt giữa các cá nhân. 

   

Bình luận

Tác giả
Được phát hành bởi:
Nhà Xuất Bản Tri Thức
Nhà phát hành tin cậy

Tuyển tập hay nhất

Ok