TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU SÁCH: LÍ DO THỰC TIỄN - VỀ LÍ THUYẾT HÀNH ĐỒNG CỦA PIERRE BOURDIEU & PIERRE BOURDIEU MỘT DẪN NHẬP CỦA PIERRE MOUNIER

TỌA ĐÀM GIỚI THIỆU SÁCH: LÍ DO THỰC TIỄN - VỀ LÍ THUYẾT HÀNH ĐỒNG CỦA PIERRE BOURDIEU & PIERRE BOURDIEU MỘT DẪN NHẬP CỦA PIERRE MOUNIER

+ Thời gian: 18h00 - Thứ Sáu ngày 22/04/2022

+ Địa điểm: Thư viện L'Espace

+ Ngôn ngữ: tiếng Việt

+ Đơn vị tổ chức: NXB Tri Thức & Viện Pháp

+ Diễn giả:

  • PGS, TS Phạm Xuân Thạch, Trưởng khoa Văn học, Đại học KHXH&NV Hà Nội
  • TS Phùng Ngọc Kiên, Trưởng ban Văn học nước ngoài, Viện Văn học

--------

Trong công trình LÍ DO THỰC TIỄN - VỀ LÍ THUYẾT HÀNH ĐỘNG, Pierre Bourdieu đã trình bày những đặc điểm cơ bản nhất trong cách tiếp cận lí thuyết của ông.

Lí thuyết của Bourdieu vừa là một triết lí về mối quan hệ của khoa học dành để khám phá các mối quan hệ khách quan đã định hình và làm nền tảng cho đời sống xã hội, vừa là một triết lí hành động có xét đến sự sắp xếp của các tác nhân cũng như các tình huống có cấu trúc mà chúng hoạt động trong đó.

Với tác phẩm PIERRE BOURDIEU MỘT DẪN NHẬP, Pierre Mounier dẫn nhập có hệ thống về sự nghiệp kéo dài gần 40 năm của nhà xã hội học Pháp.

Với gần 30 cuốn sách (không kể các bài viết), sự nghiệp của Bourdieu có chiều kích của một công trình lớn có logic nội tại. Để hiểu sự nghiệp ấy, trước hết là khôi phục tiến trình hình thành, trình bày những nếp uốn nội tại, để từ đó hiểu được sự tiến hóa và vận động của tư tưởng nhà xã hội học. Qua đó, ta có thể phần nào tiếp cận được những cuộc tranh luận chính trị và tri thức Pháp trong nửa sau thế kỷ XX mà ông đã từng đóng góp.

Hai tác phẩm này xứng đáng nhận được sự quan tâm của sinh viên và các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực xã hội học, nhân học, chính trị và triết học, cũng như khoa học xã hội và nhân văn nói chung.

Thủ tụcHành chính
Tin nổi bậtXem toàn bộ