Trí tuệ đám đông, tâm lí học đám đông
Tâm Lí Học Đám Đông
Trí tuệ đám đông - Vì sao đa số thông minh hơn thiểu sổ
Trí tuệ đám đông, tâm lí học đám đông
4.5
180
Lượt xem
12
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 301.000 đ 430.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Tri Thức
Nhà phát hành tin cậy
Nếu như Le Bon quan tâm đặc biệt đến tính "vô thức" của đám đông dễ bị kích động tâm lý thì ngược lại, James Surowiecki chú trọng phân tích tác động "hữu thức" của đám đông dẫn đến trí tuệ tập thể.

Bình luận

Thủ tụcHành chính

Tuyển tập hay nhất