Tủ sách Phan Khôi
Phan Khôi di cảo
Phan Khôi - Tác Phẩm Đăng Báo 1938-1942
Phan Khôi Tác Phẩm Đăng Báo 1917-1924
Phan Khôi - Tác Phẩm Đăng Báo 1936
Phan Khôi - Tác Phẩm Đăng Báo 1937
Phan Khôi Tác Phẩm Đăng Báo 1932
Tủ sách Phan Khôi
4.5
623
Lượt xem
12
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 469.000 đ 938.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Tri Thức
Nhà phát hành tin cậy
PHAN KHÔI (1887-1959) là một trong những tên tuổi nổi bật của báo chí, văn học và tư tưởng Việt Nam thế kỉ XX. Tìm hiểu lịch sử các lĩnh vực ấy, người ta không thể bỏ qua vai trò Phan Khôi, và vì vậy không thể không tìm hiểu, ít ra là một phần trong số những điều Phan Khôi đã viết, đã đăng báo, in sách suốt hơn nửa thế kỉ sống và hoạt động của ông. Tủ sách Phan Khôi của Nxb Tri thức gồm nhiều cuốn sách, là những ghi chép, tư liệu, tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp của Phan Khôi.

Bình luận

Thủ tụcHành chính

Tuyển tập hay nhất